ภารกิจ

  • ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ การเก็บรักษา และการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน
  • การจัดแสดง และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
  • จำหน่ายเหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ เพื่อส่งเสริมการสะสมเงินตราทั้งในและต่างประเทศ

สำนักบริหารเงินตรา โทร : 0 2280 7404 7406 E-mail : bcm@treasury.go.th

6 ธันวาคม 2561 | เข้าชม 484 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม