กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  22 มกราคม 2562
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 รายการ
  22 มกราคม 2562
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  18 มกราคม 2562
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  18 มกราคม 2562
 • เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  17 มกราคม 2562
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ส่วนพัสดุ ๒ (สำนักการคลัง)
  10 มกราคม 2562
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ส่วนพัสดุ ๑ (สำนักการคลัง)
  10 มกราคม 2562
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ส่วนคลังพัสดุ (สำนักการคลัง)
  10 มกราคม 2562
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ รายการ
  3 มกราคม 2562
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน 2 รายการ
  20 ธันวาคม 2561
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 4 รายการ
  17 ธันวาคม 2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ส่วนคลังพัสดุ (สำนักการคลัง)
  11 ธันวาคม 2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ส่วนพัสดุ ๒ (สำนักการคลัง)
  11 ธันวาคม 2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ส่วนพัสดุ ๑ (สำนักการคลัง)
  11 ธันวาคม 2561
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  7 ธันวาคม 2561
 • แผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  6 ธันวาคม 2561
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  6 ธันวาคม 2561
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  6 ธันวาคม 2561
 • แผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  29 พฤศจิกายน 2561
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 7 รายการ
  16 พฤศจิกายน 2561
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม