สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2562 ส่วนพัสดุ 1 (สำนักการคลัง)
  6 ธันวาคม 2562
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2562 ส่วนพัสดุ 2 (สำนักการคลัง)
  6 ธันวาคม 2562
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2562 ส่วนคลังพัสดุ (สำนักการคลัง)
  6 ธันวาคม 2562
 • เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  29 พฤศจิกายน 2562
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  20 พฤศจิกายน 2562
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อระบบน้ำหล่อเย็นเตาหล่อฉีด จำนวน 1 เครื่อง
  15 พฤศจิกายน 2562
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  11 พฤศจิกายน 2562
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2562 ส่วนพัสดุ 2 (สำนักการคลัง)
  8 พฤศจิกายน 2562
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2562 ส่วนคลังพัสดุ (สำนักการคลัง)
  8 พฤศจิกายน 2562
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2562 ส่วนพัสดุ 1 (สำนักการคลัง)
  8 พฤศจิกายน 2562
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  1 พฤศจิกายน 2562
 • เผยแพร่แผนการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมประดูด้านข้างอาคารโรงงาน จำนวน 1 งาน
  1 พฤศจิกายน 2562
 • เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  25 ตุลาคม 2562
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  10 ตุลาคม 2562
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2562 ส่วนพัสดุ 1 (สำนักการคลัง)
  10 ตุลาคม 2562
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2562 ส่วนพัสดุ 2 (สำนักการคลัง)
  10 ตุลาคม 2562
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2562 ส่วนคลังพัสดุ (สำนักการคลัง)
  10 ตุลาคม 2562
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  26 กันยายน 2562
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  26 กันยายน 2562
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2562 ส่วนคลังพัสดุ (สำนักการคลัง)
  6 กันยายน 2562
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม