ผู้ชนะประกวดราคา

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อ Compressor แบบลูกสูบ เบอร์ AV5542E 380W 50HZ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29 พฤศจิกายน 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างทำกล่องบรรจุเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเพาะเจาะจง
  29 พฤศจิกายน 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงแก้ไขเครื่องเชื่อมเลเซอร์แกะสลัก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29 พฤศจิกายน 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน ณน-8414 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29 พฤศจิกายน 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างที่ปรึกษาเพื่อกำกับผู้ควบคุมการรื้อถอน การขุดย้ายดินในที่ราชพัสดุ และการปรับปรุง ดัดแปลงอาคารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยวิธีคัดเลือก
  29 พฤศจิกายน 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด อาคารพักอาศัย ค.ล.ส. 7 ชั้น 62 ยูนิตฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29 พฤศจิกายน 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29 พฤศจิกายน 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28 พฤศจิกายน 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 9 กท 2418 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28 พฤศจิกายน 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดเช่ารถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 4 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28 พฤศจิกายน 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล่องกระดาษลูกฟูกสีน้ำตาล จำนวน 700 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  27 พฤศจิกายน 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่นชนิดใช้ในอุตสาหกรรม จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  27 พฤศจิกายน 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อ Multi Liquid จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  27 พฤศจิกายน 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อระบบควบคุมการเข้า - ออก ห้องระบบรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  27 พฤศจิกายน 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  27 พฤศจิกายน 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้ป้อมยาม จำนวน 1 ตู้ สำหรับอาคารพักอาศัย ค.ส.ล. 7 ชั้น 62 ยูนิต บนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ กท. 2593 ซอยอินทามระ 23 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  27 พฤศจิกายน 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลระบบมัลติฟังก์ชั่น จำนวน 2 รายการ รวม 42 เครื่อง ระยะเวลา 2 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  27 พฤศจิกายน 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  26 พฤศจิกายน 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมโต๊ะรองรับงานแผ่นรีดโลหะ 150 ตัน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  26 พฤศจิกายน 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  26 พฤศจิกายน 2562
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม