กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ผู้ชนะประกวดราคา

 • ประกาศผู้ชนะการจ้างพนักงานขับรถยนต์ ในกรณีที่ปฏิบัติราชการเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  8 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างล้างทำความสะอาดรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  8 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดเช่าและจัดจ้างพัสดุ เพื่อใช้ใน “โครงการพัฒนานวัตกรรมของกรมธนารักษ์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  8 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำโครงการศูนย์บริหารจัดการราคาประเมินทรัพย์สินแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  7 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำกล่องบรรจุเหรียญกาชาดสมนาคุณ จำนวน 2 ประเภท รวม 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  6 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำกล่องบรรจุเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประเภทกล่องหนังเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 2 ประเภท (รวม 6 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  5 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมห้องสุขาและห้องอาบน้ำ สำนักกษาปณ์ โดยวิธีคัดเลือก
  5 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5 กุมภาพันธ์ 2562
 • การจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำแพรแถบประดับเหรียญเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 77,000 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อพัสดุ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการ จัดประชุมสัมมนา เรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ..." โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลและแก๊สโซฮอลล์ 95 สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐภายใต้ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล" รุ่นที่ 2/2562 (ระดับสูง) โดยวิธีคัดเลือก
  31 มกราคม 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม 701 อาคารกรมธนารักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  31 มกราคม 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมห้องน้ำ ชาย หญิง ชั้น 1 - 3 อาคารกรมธนารักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 มกราคม 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมและทำความสะอาดบ่อน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 มกราคม 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงานภายนอก สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  30 มกราคม 2562
 • ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกศ์ (e-bidding)
  30 มกราคม 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 100 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29 มกราคม 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29 มกราคม 2562
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม