ติดต่อสอบถาม

สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) ชั้น 6
ฝั่งทิศตะวันตก เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210

โทร. 0-2142-2413, 0-2142-2418 - 19
โทรสาร 0-2143-8751-53
E-mail  pvb@treasury.go.th 

บริการสอบถามราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง และอาคารชุด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 ธันวาคม 2561 | เข้าชม 1202 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม