ลูกจ้างชั่วคราว

 • จ้างลูกจ้างชั่วคราว ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2554
  19 ธันวาคม 2554
 • ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
  30 มกราคม 2562
 • ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  30 มกราคม 2562
 • ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  29 มกราคม 2562
 • ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวกำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
  29 มกราคม 2562
 • ประกาศ จังหวัดชัยภูมิ เรื่องการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  29 มกราคม 2562
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาตรี)
  29 มกราคม 2562
 • ประกาศ จังหวัดชัยภูมิ เรื่องการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  29 มกราคม 2562
 • ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวกำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
  29 มกราคม 2562
 • ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  29 มกราคม 2562
 • ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  28 มกราคม 2562
 • ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล
  28 มกราคม 2562
 • ประกาศจังหวัดระยองเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและจัดจ้างเป็นลบูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  28 มกราคม 2562
 • ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  25 มกราคม 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี
  25 มกราคม 2562
 • ประกาศจังหวัด เรื่องประกาศผลสอบการสอบคัดเลือกจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  25 มกราคม 2562
 • ประกาศจังหวัด เรื่องประกาศผลสอบการสอบคัดเลือกจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  25 มกราคม 2562
 • ประกาศจังหวัด เรื่องประกาศผลสอบการสอบคัดเลือกจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  25 มกราคม 2562
 • ประกาศจังหวัด เรื่องประกาศผลสอบการสอบคัดเลือกจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  25 มกราคม 2562
 • ประกาศจังหวัด เรื่องประกาศผลสอบการสอบคัดเลือกจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  25 มกราคม 2562
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม