ผังโครงสร้างสำนัก

10 เมษายน 2562 | เข้าชม 7843 ครั้ง
 • กรมธนารักษ์
 • อธิบดีกรมธนารักษ์
  • สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
  • สำนักพัฒนา และบำรุงรักษาอาคารที่ราชพัสดุ
  • สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ
  • สำนักบริหารเงินตรา
  • สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
  • สำนักกษาปณ์
  • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 76 พื้นที่
  • สำนักการคลัง
  • สำนักงานเลขานุการกรม
  • สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม