ข่าวรับสมัครงานเว็บไซต์ย่อย

 • ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ . 8 พฤษภาคม 2562
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ครั้งที่ 1
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ . 23 เมษายน 2562
 • ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ . 22 เมษายน 2562
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบฯ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าครั้งที่ 2
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ . 2 เมษายน 2562
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีเรื่องรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวฯ
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ . 2 เมษายน 2562
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ . 20 มีนาคม 2562
 • ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิเคราะห์ฯ
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ . 13 มีนาคม 2562
 • ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ . 8 มีนาคม 2562
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ครั้งที่ 1
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ . 20 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ . 15 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ . 15 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ . 1 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม . 26 มิถุนายน 2562
 • ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่งนายช่างชำรวจ
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม . 13 มิถุนายน 2562
 • ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม . 28 พฤษภาคม 2562
 • ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี . 23 มกราคม 2562
 • ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี . 12 กันยายน 2561
 • ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี . 3 กันยายน 2561
 • ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี . 15 สิงหาคม 2561
 • ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี . 28 ธันวาคม 2560
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม