ประกวดราคาเว็บไซต์ย่อย

 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี เรื่องประมูลรื้อถอนและขายถอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารราชพัสดุ
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี . 11 ตุลาคม 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้าและต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี . 24 ตุลาคม 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี . 26 กันยายน 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี . 26 กันยายน 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี . 26 กันยายน 2562
 • ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมงานภายนอก สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี . 14 มิถุนายน 2562
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมงานภายนอก สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี . 31 พฤษภาคม 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี . 8 พฤษภาคม 2562
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง สำหรับการซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง (สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี)
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี . 30 เมษายน 2562
 • ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมงานภายนอก สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี . 10 เมษายน 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำ 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี . 25 มีนาคม 2562
 • ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมงานภายนอก สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี . 8 มีนาคม 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี . 28 กุมภาพันธ์ 2562
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง สำหรับการซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง (สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี)
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี . 14 กุมภาพันธ์ 2562
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี)
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี . 6 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ กรมธนารักษ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ . 15 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ประมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี . 27 มิถุนายน 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี . 8 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ประมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี . 7 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 การจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี . 13 มิถุนายน 2562
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม