ผังโครงสร้างการบริหาร

10 เมษายน 2562 | เข้าชม 8856 ครั้ง
 • กรมธนารักษ์
 • อธิบดีกรมธนารักษ์
  • ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  • ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า
  • ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
 • รองอธิบดีด้านที่ราชพัสดุ
  • กองเทคโนโลยีการสารวจ และฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ
  • กองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
  • กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค
 • รองอธิบดีด้านเหรียญกษาปณ์
 • รองอธิบดีด้านบริหาร
  • กองบริหารทรัพยากรบุคคล
  • กองแผนงาน
  • กองกฎหมาย
 • รองอธิบดีด้านประเมินราคาทรัพย์สิน
  • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 • กลุ่มงานตรวจราชการ
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม