พนักงานราชการ

 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล ตำแหน่งนายประตูกษาปณ์ ตำแหน่งช่างไม้ ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล ตำแหน่งช่างทอง และตำแหน่งช่างกษาปณ์ ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2557
  26 พฤษภาคม 2557
 • ประกาศกรมธนารักษ์ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี (ระดับปริญญาตรี) นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่อนุรักษ์ทรัพย์สิน (ระดับปริญญาตรี) เจ้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่อนุรักษ์ทรัพย์สิน (ระดับ ปวส.) พนักงานการเงินและบัญชี (ระดับ ปวช.) พนักงานจำหน่ายบัตร พนักงานขาย พนักงานขับรถยนต์ และพนักงานทั่วไปกองบริหารทรัพยากรบุคคล
  8 พฤษภาคม 2557
 • กรมธนารักษ์ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี (ระดับปริญญาตรี) นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่อนุรักษ์ทรัพย์สิน (ระดับปริญญาตรี) เจ้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่อนุรักษ์ทรัพย์สิน (ระดับ ปวส.) พนักงานการเงินและบัญชี (ระดับ ปวช.) พนักงานจำหน่ายบัตร พนักงานขาย พนักงานขับรถยนต์ และพนักงานทั่วไป
  10 เมษายน 2557
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียนฯ ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561
  3 ตุลาคม 2561
 • การประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานทุน
  2 ตุลาคม 2561
 • ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  17 กันยายน 2561
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียนฯ ลงวันที่ 13 กันยายน 2561
  13 กันยายน 2561
 • ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบปฏิบัติ และสัมภาษณ์) ครั้งที่ 2
  10 กันยายน 2561
 • กำหนดการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียนฯ
  10 กันยายน 2561
 • ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างสำรวจ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
  31 สิงหาคม 2561
 • ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
  23 สิงหาคม 2561
 • ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ
  15 สิงหาคม 2561
 • เอกสารแนบท้ายประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน ครั้งที่ 1 เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียนฯ ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 (ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต)
  10 สิงหาคม 2561
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน ครั้งที่ 1 เพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานทุนหมุนเวียนฯ ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2561
  10 สิงหาคม 2561
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2
  9 สิงหาคม 2561
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 1 เพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานทุนหมุนเวียนฯ ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561
  6 สิงหาคม 2561
 • การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวส.) ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
  18 กรกฎาคม 2561
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรนะ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
  18 กรกฎาคม 2561
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียนฯ ประกาศ ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2561
  18 กรกฎาคม 2561
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่ฯ เพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวส.)
  10 กรกฎาคม 2561
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม