กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ประกาศร่าง TOR

 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  8 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ประมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  7 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติงานดวงตราพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  6 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  5 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกวดราคาซื้อเครื่องแกะลวดลาย (CNC Engraving Machine) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  5 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกวดราคาซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ/ใบหน้า ระยะที่ 3 จำนวน 85 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  30 มกราคม 2562
 • ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 7 ยูนิต พร้อมงานภายนอก ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  30 มกราคม 2562
 • ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  17 มกราคม 2562
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งใหม่ของกรมธนารักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  17 มกราคม 2562
 • ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารพิพิธภัณฑ์เหรียญ และอาคารพิพิธบางลำพู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  17 มกราคม 2562
 • ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งท่อดูดควันในโรงอาหาร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
  7 มกราคม 2562
 • ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบรดน้ำต้นไม้ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  7 มกราคม 2562
 • ประกวดราคาจ้างเหมาฝังเพชรชิ้นงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รร 6 บุรุษ และสตรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
  7 มกราคม 2562
 • ประกวดราคาซื้อโต๊ะและเก้าอี้ประจำห้องอบรม ชั้น 3 สำนักกษาปณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
  3 มกราคม 2562
 • ประกวดราคาซื้อเครื่อง ELECTROLYTE จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  26 ธันวาคม 2561
 • ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  26 ธันวาคม 2561
 • ประกวดราคาจ้างเหมาทำสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๓ ประเภท (รวม ๑๐ รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  25 ธันวาคม 2561
 • ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  24 ธันวาคม 2561
 • ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  24 ธันวาคม 2561
 • ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงห้องประชุมสำนักบริหารเงินตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  21 ธันวาคม 2561
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม