ผู้บริหารส่วนกลาง

 
นางวาสนา ผุดผ่อง
Mrs.Wasana Pudpong
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม
wasanapu@treasury.go.th
 
2 
 
นางเมธาวี ท้วมจันทร์
Mrs.Methavee Tuamjun
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
mathaveetu@treasury.go.th

นายอัฐวุฒิ สพันธุพงษ์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นายฤชา วราทร
Mr.Ruecha Varatorn
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ruechava@treasury.go.th
 

นายอภิลาภ เฮงประเสริฐ
Mr.Apilarp Hengprasert
ผู้อำนวยการกองแผนงาน
 


นายพรชัย ควรประเสริฐ
Mr.Pornchai Kuanprasert
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
pornchaiku@treasury.go.th
 


นายดนัย วิจารณ์
Mr.Danai Wijarn
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
imagine2507@gmail.com
 


นาง อัญชลี แก้วประดับ
Mrs.Anchalee Keopradub
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง
anchaleeke@treasury.go.th
 


นางวรนุช ภู่อิ่ม
Mrs.Woranuch Phu-Im
ผู้อำนวยการสำนักกษาปณ์
woranuchph@treasury.go.th
 


นางสาวกาญจนา ศรีธนางกูล
MissKanchana Srithanangkool
ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
kanchanasr@treasury.go.th
 


นางเมทินี แก้วมานพ
Mrs.Methinee Kaewmanop
ผู้อำนวยการสำนักบริหารเงินตรา
methineeka@treasury.go.th
 


นางวิไลรัตน์ อักษรพันธ์
Mrs.Wilairat Aksornpan
ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
wilairatak@hotmail.com
 


นางบุษกร ปราบณศักดิ์
Mrs.Bussakorn Prabnasak
ผู้อำนวยการสำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
bussakornpr@gmail.com
 


นายทวีชัย ลิยี่เก
Mr.Thaweechai Liyeege
ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีการสำรวจและฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ
taweechai16@gmail.com
 


นายธำรงค์ ทองตัน
Mr.Tamrong Tongtan
ผู้อำนวยการกองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค
tamrongto@treasury.go.th


นายฐนัญพงษ์  สุขสมศักดิ์
Mr.TANANPONG  SUKSOMSAK
ผู้อำนวยการสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
modx2021@gmail.com
 


นางศุกร์ศิริ  บุญญเศรษฐ์
Mrs.Suksiri  Boonyasait
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ
suksiribo@treasury.go.th
 


นายวันทวี  บุญญเศรษฐ์
Mr.Wantawee  Boonyasait
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ
wantaweebo@treasury.go.th
 
 


นางสาวรัศมี  อริยะสุนทร
MissRasamee  Ariyasunthorn
เลขานุการกรม
rasameear@treasury.go.th
 

 

 

5 ธันวาคม 2561 | เข้าชม 5881 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม