ผู้บริหารระดับสูง

นายยุทธนา หยิมการุณ
Mr.Yuttana Yimgarund
อธิบดีกรมธนารักษ์
นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ
MissAmornrat Klamplob
รองอธิบดีด้านที่ราชพัสดุ
รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
นางวรนุช ภู่อิ่ม
Mrs.Woranuch Phu-Im
ผู้อำนวยการสำนักกษาปณ์
รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า
นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว
Mrs.Nongluk Kwankaew
รองอธิบดีด้านบริหาร
รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ
MissAmornrat Klamplob
รองอธิบดีด้านที่ราชพัสดุ
นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว
Mrs.Nongluk Kwankaew
รองอธิบดีด้านบริหาร
นางสาววิลาวัลย์ วีระกุล
MissWILAWAN VEERAKUN
รองอธิบดีด้านประเมินราคาทรัพย์สิน
นางสาวชุติมา ศรีปราชญ์
MissChutima Sriprajaya
รองอธิบดีด้านเหรียญกษาปณ์
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม