ประกวดราคา สอบราคา

 • ขายทอดตลาดรถยนต์ไม่ใช้ราชการ จำนวน 3 คัน
  27 พฤศจิกายน 2562
 • ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ๋อมแซมประตูด้านข้างอาคารโรงงาน สำนักกษาปณ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  26 พฤศจิกายน 2562
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ภาพเหมือนระบบไฟเบอร์ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
  26 พฤศจิกายน 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารบ้านพักข้าราชการของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  20 พฤศจิกายน 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  20 พฤศจิกายน 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  20 พฤศจิกายน 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา
  20 พฤศจิกายน 2562
 • ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ไม่ใช้ราชการ จำนวน 80 รายการ
  20 พฤศจิกายน 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารบ้านพักข้าราชการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา
  20 พฤศจิกายน 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารบ้านพักข้าราชการของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  18 พฤศจิกายน 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  18 พฤศจิกายน 2562
 • ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  18 พฤศจิกายน 2562
 • ยกเลิกการประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลระบบมัลติฟังก์ชั่น จำนวน 2 รายการ รวม 42 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  18 พฤศจิกายน 2562
 • ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลระบบมัลติฟังก์ชั่น จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 พฤศจิกายน 2562
 • ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักบริหารเงินตรา จำนวน 3 แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 พฤศจิกายน 2562
 • ประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องพิมพ์ภาพเหมือน ระบบไฟเบอร์ จำนวน 2 เครื่อง
  31 ตุลาคม 2562
 • ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารของสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน (อาคารพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ และอาคารพิพิธบางลำพู) ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  29 ตุลาคม 2562
 • ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารกรมธนารักษ์ อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์ อาคารอเนกประสงค์ และอาคารหน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ (ในบริเวณกระทรวงการคลัง) ปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  29 ตุลาคม 2562
 • ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารของสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน และบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  28 ตุลาคม 2562
 • ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบกล้องวงจรปิดของศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ (5 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  28 ตุลาคม 2562
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม